Πoλιτική Aπoρρήτoυ – Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η YOUR ADITPLANET LIMITED δεσμεύεται να προστατεύει το απόρρητο σας. Θα συλλέξουμε, αποθηκεύσουμε και χρησιμοποιήσουμε μόνον πληροφορίες τις οποίες συλλέγουμε αναφορικά με εσάς από εσάς ή άλλως νόμιμα(σύμφωνα με το Νόμο περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ( Προστασία του Ατόμου) 138(Ι)/2001, το Νόμο Περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 112(Ι)/2004 ως έχουν τροποποιηθεί και/ή ως ισχύουν σήμερα και με κάθε άλλο εφαρμοστέο νόμο και/ή κανονισμό και/ή Οδηγία).

Παρακαλούμε σημειώστε ότι η χρήση από εσάς του Ιστοτόπου υπόκειται στην παρούσα πολιτική απορρήτου (η «Πολιτική») καθώς και στους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης.

Όπου η Πολιτική χρησιμοποιεί όρο που αρχίζει από κεφαλαίο γράμμα, ο όρος αυτός θα ορίζεται στους Όρους και Προϋποθέσεις ή αλλού στην παρούσα Πολιτική.Η Πολιτική μας εξηγεί ποιες πληροφορίες συλλέγουμε στον Ιστότοπο, πώς τις χρησιμοποιούμε ή/και ενδεχομένως μοιραζόμαστε, και πώς αυτές οι πληροφορίες διατηρούνται. Χρησιμοποιώντας τον παρόντα Ιστότοπο υποδηλώνεται ότι αποδέχεστε αυτήν την Πολιτική. Εφόσον δεν αποδέχεστε τους όρους της παρούσας Πολιτικής, είτε εν μέρει είτε συνολικά, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείτε αυτόν τον Ιστότοπο. Παρακαλούμε σημειώστε ότι η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται μόνον για πληροφορίες που συλλέγονται από αυτόν τον Ιστότοπο και όχι για πληροφορίες που συλλέγονται ή αποκτώνται με άλλους τρόπους ή μέσα.

Η Πολιτική μας εξασφαλίζει ότι οποιεσδήποτε πληροφορίες μας παρέχετε παραμένουν απόρρητες και ασφαλείς. Για να σας διαβεβαιώσουμε, παρακάτω παραθέτουμε λεπτομέρειες για τις πληροφορίες που μας παρέχετε, αλλά ακόμη πιο σημαντικό, πως δεν θα χρησιμοποιηθούν. Ποτέ δεν θα συλλέξουμε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα για εσάς δίχως την ρητή συγκατάθεση σας.

Οι πληροφορίες που διαθέτουμε θα είναι ακριβείς και ενημερωμένες. Μπορείτε να ελέγχετε τις πληροφορίες που διαθέτουμε για εσάς επικοινωνώντας μαζί μας (ένα διοικητικό κόστος μπορεί να χρεωθεί στην περίπτωση αυτή). Εάν βρείτε οποιεσδήποτε ανακρίβειες θα τις διαγράψουμε ή διορθώσουμε άμεσα.

Προσωπικές Πληροφορίες – Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών τις οποίες συλλέγουμε.

Συλλέγουμε προσωπικές πληροφορίες (ΠΠ) τις οποίες εθελοντικά καταχωρείτε κατά την διαδικασία Εγγραφής ή ως απάντηση σε συγκεκριμένα αιτήματα πληροφόρησης τα οποία σας παρουσιάζονται ρητά.

Υπάρχει δυνατότητα να συλλέγουμε την ΙΡ (Internet Protocol) διεύθυνση σας προκειμένου να μας βοηθήσει να διαγνώσουμε προβλήματα του διακομιστή μας και για να διαχειριζόμαστε τον παρόντα Ιστότοπο. Η διεύθυνση IP είναι ένας αριθμός ο οποίος προσδίδεται στον υπολογιστή σας όταν χρησιμοποιείτε το Διαδίκτυο. Η διεύθυνση IP σας χρησιμοποιείται επίσης προκειμένου να διευκολυνθεί η αναγνώρισή σας κατά την διάρκεια μιας συγκεκριμένης συνεδρίας και για να συλλεγούν ευρείες δημογραφικές πληροφορίες.

Μπορούμε να ζητήσουμε την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σας κατά την διάρκεια χρήσης του παρόντος Ιστότοπου. Επίσης, προκειμένου να αγοράσετε Πακέτα,

ίσως σας ζητηθεί να παρέχετε κάποιες ή όλες από τις ακόλουθες προσωπικές πληροφορίες. όνομα και επώνυμο, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ημερομηνία γεννήσεως, αριθμό τηλεφώνου.

Χρήση και Διάθεση Προσωπικών Πληροφοριών.

Όλες οι Προσωπικές πληροφορίες διατηρούνται σύμφωνα με το Νόμο περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα 138(Ι)/2001, το Νόμο Περί Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομικών Υπηρεσιών 112(Ι)/2004 ως έχουν τροποποιηθεί και/ή ως ισχύουν σήμερα και με κάθε άλλο εφαρμοστέο νόμο και/ή κανονισμό και/ή Οδηγία.

Χρησιμοποιούμε τις  Προσωπικές πληροφορίες προκειμένου να σας παρέχουμε πληροφορίες για την  Your Aditplanet Limited, προκειμένου να σας παρέχουμε σωστά την Υπηρεσία και για να προωθήσουμε την εταιρεία μας σε εσάς. Είναι πολιτική μας να μην πωλούμε ούτε να διαθέτουμε οποιεσδήποτε Προσωπικές πληροφορίες σε οποιουσδήποτε άλλους οργανισμούς (εκτός των θυγατρικών, συνδεδεμένων ή συμμετεχουσών εταιρειών της Your Aditplanet Limited ) εκτός και εάν τούτο απαιτείται προκειμένου να αποφευχθεί ή να διαπιστωθεί απάτη. Σε καμία περίπτωση δεν θα πωλήσουμε ή εκχωρήσουμε ή μισθώσουμε ή δωρίσουμε τις Προσωπικές πληροφορίες σας σε οποιονδήποτε για διαφημιστικούς ή άλλους σκοπούς δίχως την συγκατάθεσή σας.

Παρόλα αυτά, δυνάμεθα να διαθέσουμε τις Προσωπικές πληροφορίες σας σε αντιπροσώπους, εντολοδόχους και υπεργολάβους μας προκειμένου να διευκολυνθεί οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων σας που αναφέρεται στην παρούσα Πολιτική. Για παράδειγμα, δυνάμεθα να χρησιμοποιήσουμε τρίτα μέρη να μας παρέχουν υπηρεσίες ανάπτυξης, βελτίωσης, συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του παρόντος Ιστοτόπου ή υπηρεσίες προώθησης προϊόντων ή υπηρεσίες εξυπηρέτησης πελατών ή να τις αποστείλουμε σε παροχέα πιστωτικών καρτών προκειμένου να επεξεργαστεί μία πληρωμή.

Σε κάθε περίπτωση διατηρούμε το δικαίωμα να γνωστοποιήσουμε τις Προσωπικές πληροφορίες σας προκειμένου να:

(α) Συμμορφωθούμε προς εφαρμοστέους νόμους

(β) Ανταποκριθούμε σε κυβερνητικές, αστυνομικές και δικαστικές έρευνες και αποφάσεις

(ή έρευνες από νομικές, κυβερνητικές ή ημί-κυβερνητικές ή τοπικές ή Αρχές Προστασίας

διαδικτύου οποιουδήποτε είδους)

(γ) Συμμορφωθούμε με έγκυρη νομική ή δικαστική διαδικασία

(δ) Προστατεύσουμε τα δικαιώματα και περιουσία μας, τον παρόντα Ιστότοπο και/ή άλλους

χρήστες του παρόντος Ιστοτόπου.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι στο πλαίσιο οποιασδήποτε διάθεσης Προσωπικές πληροφορίες που αναφέρεται ανωτέρω, δυνάμεθα να αποστείλουμε τις πληροφορίες σας διεθνώς περιλαμβανομένου σε κράτη εκτός της Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Ορισμένα κράτη εκτός ΕΟΧ δύναται να μην έχουν επαρκείς νόμους για την προστασία των προσωπικών δεδομένων ή να διαθέτουν διαφορετικά επίπεδα προστασίας των προσωπικών πληροφοριών σας τα οποία δεν είναι το ίδιο υψηλά όσο της Κύπρου. Υποβάλλοντας Προσωπικές πληροφορίες σε εμάς, αναγνωρίζετε ότι, εφόσον έχουμε χρησιμοποιήσει τα δεδομένα σας σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην παρούσα Πολιτική, δεν θα φέρουμε οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε χρήση των δεδομένων σας από τρίτα μέρη που λαμβάνουν και επεξεργάζονται τα δεδομένα σας, συμφώνως προς τα πιο πάνω.

 

GDPR για την προστασία

Νομική βάση των προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με το GDPR

Μπορούμε να επεξεργαστούμε Προσωπικά Δεδομένα υπό τους ακόλουθους όρους:

 • Συγκατάθεση: Έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας για την επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων για έναν ή περισσότερους ειδικούς σκοπούς.
 • Εκτέλεση Συμβολαίου: Η παροχή Προσωπικών Δεδομένων είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση συμφωνίας με εσάς και / ή για τυχόν προ-συμβατικές υποχρεώσεις της.
 • Νομικές υποχρεώσεις: Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων είναι απαραίτητη για τη συμμόρφωση με μια νομική υποχρέωση στην οποία υπόκειται η Εταιρεία.
 • Ζωτικά συμφέροντα: Η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη για την προστασία των ζωτικών συμφερόντων σας ή άλλου φυσικού προσώπου.
 • Δημόσια συμφέροντα: Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων σχετίζεται με έργο που εκτελείται προς το δημόσιο συμφέρον ή για την άσκηση δημόσιας εξουσίας που έχει ανατεθεί στην Εταιρεία.
 • Δικαιολογημένα συμφέροντα: Η επεξεργασία των Προσωπικών Δεδομένων είναι απαραίτητη για τους σκοπούς των νόμιμων συμφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία.

Εν πάση περίπτωσή, η Εταιρεία θα βοηθήσει με σαφήνεια να αποσαφηνίσει την ειδική νομική βάση που ισχύει για τη μεταποίηση και ειδικότερα κατά πόσον η παροχή Προσωπικών Δεδομένων αποτελεί συμβατική ή συμβατική απαίτηση ή απαίτηση για σύναψη σύμβασης.

Τα δικαιώματά σας στο πλαίσιο του GDPR

Η Εταιρεία αναλαμβάνει να σέβεται την εμπιστευτικότητα των Προσωπικών σας Δεδομένων και να εγγυάται Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας.

Έχετε το δικαίωμα σύμφωνα με αυτή την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και από το νόμο αν βρίσκεστε εντός της ΕΕ: ​​Να

 • Ζητήσετε πρόσβαση στα Προσωπικά σας Δεδομένα. Το δικαίωμα πρόσβασης, ενημέρωσης ή διαγραφής των πληροφοριών που έχουμε σε εσάς. Όποτε είναι δυνατό, μπορείτε να έχετε πρόσβαση, να ενημερώσετε ή να ζητήσετε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων απευθείας στην ενότητα Ρυθμίσεις λογαριασμού σας. Εάν δεν μπορείτε να εκτελέσετε οι ίδιοι αυτές τις ενέργειες, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας για να σας βοηθήσουμε. Αυτό σας δίνει επίσης τη δυνατότητα να λάβετε αντίγραφο των προσωπικών δεδομένων που διατηρούμε για εσάς.
 • Ζητήστε τη διόρθωση των Προσωπικών Δεδομένων που διατηρούμε για σας. Έχετε το δικαίωμα να έχετε οποιεσδήποτε ελλιπείς ή ανακριβείς πληροφορίες που διατηρούμε για εσάς διορθωμένες.
 • Αντικείμενο επεξεργασίας των Προσωπικών σας Δεδομένων. Αυτό το δικαίωμα υπάρχει όταν βασίζουμε σε ένα νόμιμο συμφέρον ως νομική βάση για την επεξεργασία μας και υπάρχει κάτι σχετικά με την ιδιαίτερη κατάστασή σας, πράγμα που σας κάνει να θέλετε να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για το λόγο αυτό. Έχετε επίσης το δικαίωμα να αμφισβητήσετε πού επεξεργαζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα για σκοπούς άμεσου μάρκετινγκ.
 • Ζητήστε τη διαγραφή των Προσωπικών σας Δεδομένων. Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από εμάς να διαγράψουμε ή να αφαιρέσουμε τα Προσωπικά Δεδομένα όταν δεν υπάρχει κανένας καλός λόγος για να συνεχίσουμε την επεξεργασία τους.
 • Ζητήστε τη μεταφορά των Προσωπικών σας Δεδομένων. Θα σας παρέχουμε σε εσάς ή σε τρίτο μέρος που έχετε επιλέξει τα Προσωπικά σας Δεδομένα σε δομημένη μορφή που χρησιμοποιείται ευρέως από μηχανή. Λάβετε υπόψη ότι αυτό το δικαίωμα ισχύει μόνο για αυτοματοποιημένες πληροφορίες τις οποίες αρχικά σας παρείχε η συγκατάθεσή μας για χρήση ή όπου χρησιμοποιήσαμε τις πληροφορίες για να συνάψουμε σύμβαση με εσάς.
 • Αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας. Έχετε το δικαίωμα να αποσύρετε τη συναίνεσή σας σχετικά με τη χρήση των Προσωπικών σας Δεδομένων. Εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας, ενδέχεται να μην είμαστε σε θέση να σας παρέχουμε πρόσβαση σε ορισμένες συγκεκριμένες λειτουργίες της Υπηρεσίας.

Άσκηση των Δικαιωμάτων Προστασίας Δεδομένων GDPR

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας για πρόσβαση, διόρθωση, ακύρωση και αντίθεση επικοινωνώντας μαζί μας. Λάβετε υπόψη ότι ενδέχεται να σας ζητήσουμε να επαληθεύσετε την ταυτότητά σας πριν απαντήσετε σε αυτά τα αιτήματα. Εάν υποβάλλετε ένα αίτημα, θα προσπαθήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα να σας απαντήσουμε το συντομότερο δυνατό.

 

 

Cookies

Χρησιμοποιούμε «cookies», μια τεχνολογία που αποθηκεύει δεδομένα στον υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας τις λειτουργικές δυνατότητες του προγράμματος περιήγησης διαδικτύου (browser) σας. Η χρήση cookies είναι πρακτική πολλών ιστοσελίδων, καθώς τα cookies επιτρέπουν στον εκδότη/διαχειριστή ιστοσελίδας να πράξει χρήσιμες ενέργειες και να αποκομίσει χρήσιμες πληροφορίες, όπως το να διαπιστώσει εάν ο υπολογιστής (και κατά πάσα πιθανότητα και ο χρήστης) έχει επισκεφθεί την ιστοσελίδα και στο παρελθόν.

Συνήθως μπορείτε να τροποποιήσετε τον browser να αποτρέπει την χρήση cookies – αλλά εάν το κάνετε αυτό η Υπηρεσία (και ο Ιστότοπος) ίσως να μην λειτουργούν σωστά. Οι πληροφορίες που αποθηκεύονται στα cookies χρησιμοποιούνται για σκοπούς αναγνώρισης.Αυτό μας επιτρέπει να λειτουργήσουμε κατά τρόπο αποδοτικό την υπηρεσία και να παρακολουθούμε την συμπεριφορά των επισκεπτών του Ιστοτόπου.

Επίσης, στο πλαίσιο τυχόν ανάρτησης διαφημίσεων (Banners και Links) στον Ιστότοπο, τρίτα μέρη διαφημιζόμενοι ή διαφημιστικοί διακομιστές δύναται να τοποθετήσουν ή αναγνωρίσουν μοναδικά cookies στον browser σας. Η χρήση cookies από τέτοια τρίτα μέρη διαφημιστών ή διακομιστών διαφήμισης δεν υπόκειται στην παρούσα Πολιτική, αλλά υπόκειται στις αντίστοιχες πολιτικές απορρήτου αυτών των τρίτων μερών. (Παρακαλούμε σημειώστε ότι χρήση του Ιστοτόπου δεν αποσκοπεί ούτε απευθύνεταισε παιδιά κάτω των 18 ετών).

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (email)

Παρακαλούμε σημειώστε ότι μπορούμε να σας αποστείλουμε email για τους ακόλουθους σκοπούς:

Ως μέρος της Υπηρεσίας. Για παράδειγμα, αποστέλλουμε (ή μπορεί να αποστείλουμε) email σε εσάς σε κάποιες από τις παρακάτω περιπτώσεις: Μετά την εγγραφή, ενημερώνοντας σας για τα στοιχεία του λογαριασμού/συνδρομής σας. Ως υπενθυμίσεις για τις υπηρεσίες που προσφέρουμε (ειδικά εάν δεν τις έχετε χρησιμοποιήσει ή δεν τις έχετε χρησιμοποιήσει για κάποιο χρονικό διάστημα). Για να σας αποστείλουμε πληροφορίες ή Κουπόνια τα οποία έχετε ζητήσει. Για σκοπούς ενημέρωσης (newsletter). Για σκοπούς προωθητικών ενεργειών. Για να σας προτείνουμε υπηρεσίες σχετικές με την Your Aditplanet Limited.

Παρόλα αυτά, όσον αφορά σε email για προωθητικές και διαφημιστικές ενέργειες, τα οποία ίσως αποστείλουμε, θα σας παρέχουμε πάντα την επιλογή να μην λαμβάνετε άλλα τέτοια στο μέλλον (unsubscribe).

Ασφάλεια και Διατήρηση

Οι Προσωπικές πληροφορίες που διαθέτουμε θα διατηρούνται με ασφάλεια εντός των συστημάτων μας σύμφωνα με την εσωτερική πολιτική ασφαλείας μας και τον νόμο. Διατηρούμε δεδομένα για 3 έτη από την τελευταία ημερομηνία κατά την οποία είχαμε πρόσβαση ή τα χρησιμοποιήσαμε.Αναφορικά με πληροφορίες που μεταδίδονται μεταξύ του Ιστοτόπου ή/και χρηστών, ενώ λαμβάνουμε εύλογα μέτρα να διασφαλίσουμε αυτές τις πληροφορίες, ενδεχομένως να μην μπορέσουμε να αποτρέψουμε την άνευ αδείας πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες σε τρίτα μέρη ή την ακούσια γνωστοποίηση τέτοιων πληροφοριών κατά την διαμετακόμιση. Οι χρήστες αναγνωρίζουν τον κίνδυνο αυτό όταν επικοινωνούν με τον Ιστότοπο.

 

Μεταβίβαση υπό Ορισμένες Συνθήκες

Εάν υπάρξει πώληση, συγχώνευση, ενοποίηση, αλλαγή ελέγχου, μεταβίβαση ουσιωδών στοιχείων ενεργητικού, αναδιοργάνωση ή εκκαθάριση της Your Aditplanet Limited, τότε, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, δυνάμεθα να μεταβιβάσουμε, πωλήσουμε ή εκχωρήσουμε πληροφορίες που συλλέχθηκαν από ή διά του παρόντος Ιστοτόπου (περιλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των Προσωπικές πληροφορίες και άλλων πληροφοριών) σε ένα ή περισσότερα σχετικά τρίτα μέρη.

 

 

 

Εξυπηρέτηση Πελατών

Εάν έχετε οποιαδήποτε ερωτήματα ή απορίες, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στο info@aditplanet.com .

Τροποποιήσεις στην παρούσα Πολιτική

Παρακαλώ σημειώστε ότι η παρούσα Πολιτική αποτελεί μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων χρήσης του παρόντος Ιστοτόπου και αποτελεί μέρος της μεταξύ μας σύμβασης. Δυνάμεθα από καιρό σε καιρό να τροποποιούμε την Πολιτική αυτή, είτε εν όλω είτε εν μέρει, κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Οποιαδήποτε τροποποίηση στην παρούσα θα ισχύει ευθύς αμέσως μόλις η τροποποιημένη Πολιτική αναρτηθεί στον Ιστότοπο. Αναλόγως της φύσεως της τροποποίησης, δυνάμεθα να ανακοινώσουμε την τροποποίηση:

(α) στη κεντρική σελίδα του Ιστοτόπου, ή

(β) μέσω email, εφόσον διαθέτουμε το email σας.

Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο αφού έχουν γίνει τροποποιήσεις, θα θεωρείται ότι αποδέχεστε αυτές τις τροποποιήσεις. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της παρούσας Πολιτικής, όπως δύναται να τροποποιείται από καιρό σε καιρό, είτε εν όλω είτε εν μέρει, πρέπει να παύσετε την χρήση του Ιστοτόπου.

Shopping cart0
Δεν υπάρχουν προϊόντα στο καλάθι!
Συνέχεια Αγορών